Australia – system edukacyjny

Pozostał nam jeszcze jeden kontynent – a mianowicie Australia. Dzisiaj kilka najważniejszych informacji na ten temat.

W Australii jest 37 publicznych i 2 prywatne uniwersytety, na których do najczęściej wybieranych kierunków należą: biznes, administracja i ekonomia. Podobnie jak w Polsce, studia w Australii umożliwiają zdobycie stopni naukowych – od licencjata (3-letnie studia undergraduate) przez magistra do doktora (studia postgraduate). Większość australijskich studentów pozostaje jednak na tytule licencjata (Bachelor) i w wieku 20-21 lat podejmuje pracę. W celu zachęcenia studentów do kontynuowania nauki, rząd australijski rozwija szeroką ofertę międzynarodowych stypendiów badawczych – również dla studentów z zagranicy. Takie wsparcie wydaje się atrakcyjne – w Australii rocznie studiuje ok. 180 tysięcy studentów z zagranicy, a poziom nauczania należy do jednego z najwyższych na świecie.
Co różni Polskę od Australii to fakt, że studenci zaczynają tam naukę z początkiem marca (jedynie nowi studenci kilka tygodni wcześniej), a kończą pod koniec listopada. Przerwa semestralna natomiast wypada w drugiej połowie czerwca i w lipcu.

W badaniach ONZ w zakresie efektywności systemów edukacyjnych Australia zajmuje niezmiennie wysokie miejsce wśród czołowych uczelni światowych. Pięć najwyżej usytuowanych australijskich uczelni w rankingu U-Multirank z maja 2014 r. to:
1. Swinburne University of Technology
2. Queensland University of Technology
3. University of Melbourne
4. University of Newcastle
5. University of Queensland

Jeżeli chodzi o koszty, to semestr na australijskim uniwersytecie waha się od 6 do 12 tysięcy AUD. W porównaniu z innymi krajami anglojęzycznymi, jak np. USA, Wielką Brytanią czy Kanadą, studia w Australii są znacznie (nawet trzykrotnie) tańsze.

Proces aplikacyjny

Aplikowanie na studia w Australii odbywa się bezpośrednio na wybranym uniwersytecie i zazwyczaj rozpoczyna się kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Formalności są proste: należy złożyć tylko jedno podanie – nawet jeżeli aplikuje się na kilka kierunków jednocześnie.
Aby rozpocząć studia na uniwersytecie trzeba przedstawić świadectwo maturalne i certyfikat językowy. Dodatkowo – studenci, którzy mają za sobą co najmniej rok studiów w swoim kraju, mogą również wystąpić do uczelni o zaliczenie zdanych już w Polsce przedmiotów (konieczne jest złożenie wyciągu ze zdanych przedmiotów – tzw. Transcript). Na tej podstawie uczelnia australijska zadecyduje o zaliczeniu całego roku lub wybranych przedmiotów.
Oprócz tego -w celu studiowania na poziomie postgraduate trzeba wykazać się odpowiednim poziomem znajomości języka angielskiego – przynajmniej na poziomie IELTS 6.0. Jednak osoby słabiej władające tym językiem mogą skorzystać z szerokiej oferty kursów językowych organizowanych przez uniwersytety, college, czy szkoły językowe.