Co wybrać – liceum ogólnokształcące czy liceum z IB?

matura ibPrawdopodobnie nieraz zastanawiałeś się nad tym, na czym tak naprawdę polega
różnica między programem w standardowym liceum ogólnokształcącym a programem
w liceum IB. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat. 

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że program Matury Międzynarodowej różni się
diametralnie od programu standardowej polskiej szkoły średniej. Dlaczego?

„Ogólniak” to przede wszystkim 3 lata, na których dwa pierwsze to mnóstwo zajęć z
prawie wszystkich możliwych dyscyplin… I dopiero w trzeciej klasie (czy też dopiero w
ostatnim semestrze) istnieje możliwość chodzenia tylko na te lekcje, które „przydadzą
się” przy egzaminie maturalnym.

Pierwsza podstawowa różnica jest taka, że „standardowe” liceum to mnóstwo wiedzy
teoretycznej, a liceum IB to przede wszystkim „wiedza w praktyce”.

Dodatkowo, Matura IB to: jedna klasa, w której uczysz się praktycznie innego sposobu
nauczania, a pozostałe dwa – to nauka wyłącznie do przedmiotów egzaminacyjnych.
Maturę zdaje się zatem praktycznie przez dwa lata.

W liceum IB to uczeń wybiera przedmioty, których uczy się przez 2 lata, jest ich sześć.
Przynajmniej 3 z wybranych przedmiotów muszą być nauczane na poziomie
zaawansowanym (HL – Higher Level), a reszta jest nauczana na poziomie podstawowym
(SL – Standard Level). Wybierasz jeden z przedmiotów z następujących grup:

1: Język ojczysty (obowiązkowy na maturze).
2: Język obcy, którym najczęściej jest język angielski (obowiązkowy na maturze).
3: Przedmioty społeczne, jak (w zależności od oferty szkoły): historia, geografia,
ekonomia, filozofia, antropologia, czy psychologię .
4: Przedmioty eksperymentalne: biologia, chemia lub fizyka.
5: Obowiązkowa na maturze matematyka, w jednym z dwóch trybów: tradycyjna
matematyka (Mathematics, na poziomie HL lub SL) albo „matematyka dla humanistów”
(tylko poziom SL – z naciskiem na statystykę).
6: Przedmioty artystyczne lub (jak w większości szkół w Polsce) dodatkowe przedmioty
z grup 2-5, jak drugi język obcy, psychologia albo informatyka.

Dodatkowo – oprócz 6 wybranych przedmiotów, obowiązkowe w programie są: Teoria
Wiedzy (TOK – Theory of Knowledge), CAS (specjalny program rozwoju osobistego,
minimum 150 godzin na aktywność społeczną, kulturalną lub fizyczną) oraz Extended
Essay (rodzaj pracy badawczej ustalanej z supervisorem).

Jak widzisz zatem matura IB to całkiem inny sposób nauczania i organizacja
pracy – na pewno bardziej nastawiona na praktyczne użycie wiedzy i przydatna w
dalszym uczeniu się.