Działalność pozaszkolna, która pomoże Ci dostać się na studia za granicą…

Jeżeli myślisz o studiowaniu za granicą, musisz wiedzieć, że decydować o tym będą nie tylko oceny z matury czy też dodatkowych egzaminów wstępnych. W szczególności przy aplikowaniu na studia w Wielkiej Brytanii, przygotowując listy motywacyjne (tzw. Personal Statement), pamiętaj o tym, że uczelnie oceniają kandydatów z całego świata bardziej pod kątem osiągnięć poza szkołą, niż samych tylko ocen.

Szczególnie cenne może okazać się uczestnictwo we wszelkich programach i wolontariatach międzynarodowych, jak np. Projects Abroad czy Wolontariat Europejski. Uczestnictwo w takich projektach bardzo wzbogaca podanie na studia i sprawia, że wyróżnimy się „z tłumu” innych kandydatów. Wynika to z tego, że uczelnie poszukują osób ambitnych, które są ciekawe świata i wniosą coś pozytywnego i ciekawego na wydział.

O jakich projektach mowa? Większość projektów młodzieżowych ( dla osób w wieku 16-19 lat) to projekty wakacyjne. Można wybrać jeden z projektów w ramach następujących grup: sport, kultura i społeczeństwo, archeologia, opieka nad dziećmi, edukacja, medycyna, dziennikarstwo, biznes, weterynaria, itp. Ostatnio bardzo dużym powodzeniem cieszy się projekt dotyczący odbudowy zniszczeń w Nepalu i pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w tym kraju.

Dodatkowo można uczestniczyć w wielu projektach w ciągu roku szkolnego – każdy projekt ma jednak swój dedykowany termin i koszty. A zatem najlepiej znaleźć swój wymarzony projekt i sprawdzić wszystkie detale dużo wcześniej, np. na stronach dotyczących wolontariatu europejskiego.

Oprócz tego istnieje również możliwość uczestnictwa w projektach w kraju. A dodatkowo – jeżeli masz dobry pomysł na własny projekt, możesz sprawdzić, czy istnieje możliwość dofinansowania takiego działania, np. w ramach projektu Młodzież w działaniu, czy też innych projektach aktywizujących młodych ludzi.

Bardzo ważne jest to, że większość organizacji zajmujących się tymi projektami, to organizacje koordynujące, a nie finansujące takie projekty. Dlatego koszty związane z udziałem w projektach pokrywa sam zainteresowany wyjazdem. Wszystko jednak zależy od konkretnego projektu. Dużym zainteresowaniem cieszą się te projekty, w których uczestnicy zakwaterowani są parami u lokalnych rodzin goszczących – i tam również otrzymują wyżywienie. Zanim jednak aplikujesz, sprawdź dokładnie projekt, w których chcesz uczestniczyć.

Wyjazdy na projekty międzynarodowe to dodatkowo bezcenne doświadczenia, które robi potem ogromne wrażenie przy rozmowie kwalifikacyjnej o pracę. Pracodawcy mają duży wybór kandydatów i wybiorą tych, którzy mają najciekawsze życiorysy i umiejętności, które okażą się bezcenne w ich firmie. Nawet jeżeli w przyszłości myślisz o własnej firmie, projekty międzynarodowe i przyjrzenie się doświadczeniu różnych biznesów na świecie, pomoże podpatrzeć, co jest dobrze, a co źle wykonane i zrobić to samemu.