Edukacja w Hiszpanii

Hiszpania – system edukacyjny

Z Francji przenosimy się do sąsiedniej Hiszpanii. Dzisiaj kilka najważniejszych informacji na ten temat.
Hiszpania to blisko 2,5 tysiąca kierunków studiów licencjackich, ponad 2,7 tysiąca magisterskich i niemal 1,7 tysiąca doktoranckich. Studiować tu można na 79 uniwersytetach prywatnych i publicznych, które dzielą się na uczelnie uniwersyteckie (escuelas universitarias), koledże uniwersyteckie (colegios universitarios), fakultety (facultades) oraz wyższe szkoły techniczne (escuelas técnicas superiores). Do wyboru są również
szkoły artystyczne (conservatorios superiores), plastyczne (escuelas de arte) i sportowe. Uczelnie na Półwyspie Iberyjskim cieszą się sporym powodzeniem, szczególnie wśród obywateli Ameryki Południowej. Planując jednak studiowanie w Hiszpanii należy pamiętać, że nawet po ich ukończeniu, trudno tam niestety znaleźć pracę. Pełną listę i szczegółowe informacje dotyczące uczelni hiszpańskich znajdziecie na www.universidad.es.
Stopnie akademickie w Hiszpanii są takie same jak w Polsce czy Francji – różnica polega na długości trwania poszczególnych etapów studiów. I mianowicie:
– studia licencjackie (graduado) trwają 4 lata,
– studia magisterskie (dyplom master) – 1 lub 2 lata,
– a najbardziej wytrwali mogą zakończyć swoją przygodę akademicką kilkuletnimi studiami doktoranckimi (programa de doctorado).
Chcąc studiować w Hiszpanii, musisz pamiętać, że język hiszpański na kilka odmian: najbardziej popularnym (oficjalnym, w którym pisze się egzaminy) jest język kataloński. Aby studiować w Hiszpanii, studenci z zagranicy muszą przedłożyć certyfikat językowy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).
Dodatkowo, jeżeli chcesz przebywać w Hiszpanii dłużej niż 3 miesiące, musisz postarać się w lokalnym urzędzie o potwierdzenie prawa pobytu.
Przyglądając się kosztom, w Hiszpanii każdy student musi co roku zapłacić „wpisowe”: od 500 do 1 200 euro na uczelniach publicznych i od kilku do kilkunastu tysięcy euro na uczelniach prywatnych. Studenci muszą również płacić za każdy zdobyty punkt ECTS.
Aby swobodnie i wygodnie przeżyć jako student, należy liczyć się z kosztami około 1 000 euro miesięcznie. Jak we Francji głównym składnikiem kosztów jest zakwaterowanie. Co ciekawe jednak, mieszkanie w akademiku nie należy wcale do najtańszych – szczęśliwcy mogą znaleźć pokój „na mieście” już nawet za 200 euro miesięczne, podczas gdy koszt akademika jest 2-lub 3-krotnie wyższy. Przed wyjazdem warto zajrzeć na stronę www.spain.info lub www.universia.net.
Kolejna ważna rzecz, o której należy pamiętać, planując studia w Hiszpanii, to popołudniowa sjesta – sklepy otwarte są zwykle od 10 do 14 oraz od 17 do 20, restauracje – od 13 do 16 oraz od 20 do 23. Urzędy czynne są zwykle od 9 do 14, banki do 14.30.
Tak jak we wszystkich krajach europejskich, warto przyjrzeć się ofercie stypendiów w międzynarodowych fundacjach i na uczelniach – szczegóły na www.universidad.es. Niestety problemem może okazać się znalezienie pracy – wskutek kryzysu wzrosło bowiem znacznie bezrobocie, szczególnie w najmłodszej grupie.
Wśród najlepszych pięciu hiszpańskich uczelni w rankingu U-Multirank z maja 2014 r. znalazły się:

    1. Universitat Pompeu Fabra
    2. Universitat Autonoma de Barcelona
    3. Universitat Politecnica de Catalunya
    4. Universidad Politecnica de Madrid
    5. Universitat de Barcelona

Proces aplikacyjny

Tak, jak w większości krajów UE, by dostać się na studia, wystarczy polska matura. Rekrutacja na studia rozpoczyna się od skontaktowania się z UNED (Universidad Nacional de Educatión a Distancia). Jest to instytucja, która sprawdza wykształcenie kandydatów i wystawia certyfikat credencial de acceso. Co odróżnia Hiszpanię od innych krajów UE, można tutaj przystąpić do specjalnych egzaminów (PAU), by poprawić swoje oceny ze świadectwa maturalnego i zwiększyć szanse na przyjęcie na studia.
Rekrutacja studentów z UE zazwyczaj zaczyna się na początku lata – większość uczelni przyjmuje dokumenty od połowy czerwca do połowy lipca. Warto jednak sprawdzić szczegóły na stornie wybranej przez nas uczelni.
I ostatnia ważna rzecz: są w Hiszpanii uczelnie, które wymagają od kandydatów na studia zdania dodatkowego egzaminu, jeżeli nie mają oni matury międzynarodowej. Warto zatem rozważyć również tą kwestię, bo daje to dużo szersze możliwości wyboru studiów.