Które uczelnie w Polsce promują maturę IB i co to oznacza?

Students holding their booksCzy uczelnie w Polsce promują maturzystów z maturą międzynarodową? Na czym ta „promocja” polega i które uczelnie do nich należą? Poniżej znajdziecie najważniejsze fakty dotyczące kilku wybranych najważniejszych uczelni w Polsce.

Większość uczelni stosuje niezbyt skomplikowany system przeliczników wyników matury międzynarodowej na wymaganą do dostania się na studia liczby punktów. Co ważne, to nie aplikujący zajmuje się mozolnym wyliczaniem tych przeliczników, ani docelowej liczby punktów – programy obsługujące wnioski na studia automatycznie dokonują przeliczeń tych wartości, aplikujący wpisuje jedynie kilka najważniejszych liczb, a wynik, który jest brany pod uwagę to zawsze wynik najkorzystniejszy dla kandydata.

Zacznijmy od Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Każdy kierunek wymaga wyniku z określonego przedmiotu. Jeżeli danego przedmiotu nie ma w IB lub aplikujący takiego przedmiotu nie zdawał, wówczas pod uwagę brana jest średnia z odpowiedniej grupy przedmiotów. Jest to niedopuszczalne w przypadku zdających „standardową” polską maturę.

Podobnie sytuacja wygląda na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnia ta stosuje przelicznik wyniku matury IB na skalę procentową, która zdecydowanie promuje maturzystów IB.

Uniwersytet Wrocławski czy Uniwersytet Śląski traktują maturzystów IB zgodnie z nową maturą i jak w powyższym przypadku, stosuje przelicznik wyniku matury na procenty. O preferencyjnym podejściu do tych kandydatów świadczy chociażby fakt, że matura IB na poziomie 6 punktów odpowiada aż 90% wyniku na maturze „standardowej”.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim maturzyści z IB (z wyjątkiem wybranych kierunków), którzy zdobyli minimum 28 punktów na maturze, muszą jedynie złożyć wymagane dokumenty. Te wybrane kierunki, o których mowa powyżej to: architektura krajobrazu, muzykologia, teologia (na które oprócz minimalnej liczby punktów wymagana jest również rozmowa rekrutacyjna lub egzamin praktyczny), filologia polska (wymogiem „dodatkowym” jest minimum 6 punktów z języka polskiego na maturze IB), czy międzyobszarowe studia humanistyczno-społeczne (wymagające minimum 35 punktów z matury IB).

Uniwersytet Warszawski – oprócz przelicznika matury IB na wartości procentowe, stosuje również bardziej rozbudowany system wag wartości, który również promuje kandydatów z IB.

Zanim złożysz dokumenty na wybraną uczelnię, sprawdź jednak na stronie uczelni szczegółowe wytyczne dotyczące rekrutacji dla kandydatów z IB, w szczególności system przeliczania wyniku IB na punkty, decydujące o dostaniu się na uczelnię.

Fachową pomoc w przygotowaniu do IB uzyskać możesz w zespole profesjonalistów w Edun Academy.