Studia w Europie – zagraniczne uczelnie dla polskich studentów

Jeżeli jednak wolisz studiować w Europie – poniżej znajdziesz podstawowe informacje o studiach zagranicznych we Francji, Niemczech i Austrii.

Studia we Francji – jak wyglądają?

Prawie 300 tysięcy studentów zagranicznych wybrało studia we Francji. Nic dziwnego – we Francji jest do wyboru 3,5 tysiąca wyższych uczelni państwowych i publicznych, w tym aż 83 uniwersytety.
Wniosek o studiowanie we Francji składa się na stronie www.admission-postbac.fr – tam też można znaleźć szczegółowy przewodnik dla przyszłych studentów.

Rejestracja na studia odbywa się od połowy stycznia do połowy marca, dokumenty należy dosłać do początku kwietnia, rozmowy z kandydatami odbywają się w czerwcu i lipcu, a cała procedura aplikacyjna kończy się we wrześniu.

Jeżeli wybierzesz studia w języku angielskim, wymagany jest certyfikat TOEFL. Studia po francusku wymagają dyplomu DELF (Diplôme d’Études en Langue Française), DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) lub TCF/TCF-DAP (Test de Connaissance du Français/Demande d’Admission Préalable).

Listę programów, kierunków, uczelni i szczegółowe informacje o studiowaniu we Francji znajdziesz na www.campusfrance.org.

Może studia w Niemczech?

W Niemczech nie ma jednej centralnej organizacji zajmującej się aplikacją na studia dla studentów zagranicznych, ani ujednoliconych deadlinów czy jednej listy dokumentów. W związku z tym konieczne jest składanie podań bezpośrednio na uczelni, w której chcesz studiować. Każda uczelnia może ustalić swoje terminy i swoje procedury rekrutacyjne, również zależne od kierunku, na jakim chcesz studiować.

Jednakże wszystkie niemieckie uczelnie zawsze wymagają przedstawienia certyfikatu, potwierdzającego znajomości języka. Dodatkowo decydującym elementem procesu rekrutacji jest zazwyczaj średnia ocen (NC – numerous clausus), a staże, dodatkowe kursy, praca społeczna lub nawet służba wojskowa mogą podnieść NC.

Na początek wybierz zatem uczelnię i uzyskaj wszystkie potrzebne informacje dotyczące rekrutacji. Potem musisz złożyć wniosek – zgodnie z wymaganiami danej uczelni. Zawsze jednak zawierać on musi pełen formularz z uczelni i oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej. Przydatne informacje znajdziesz na: www.hochschulstart.de.

Studia w Austrii – warto?

Austria to 16 uniwersytetów o różnych profilach (6 z nich jest w Wiedniu), 6 uczelni artystycznych, kilkanaście uczelni prywatnych, kilkanaście kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych.

Tak, jak w przypadku studiowania w Niemczech, austriackie uczelnie prowadzą rekrutację osobno – każda z nich może stworzyć swój własny zestaw procedur rekrutacyjnych. Aby dostać się na studia licencjackie wystarczy jednak tylko zdana matura. Oczywiście znajomość języka niemieckiego jest jednym z podstawowych warunków podjęcia studiów: kandydaci muszą przedstawić świadectwo ze szkoły średniej potwierdzające naukę tego języka przez co najmniej 4 lata lub przekazać odpowiedni certyfikat językowy.

Mimo, że studia dla UE są praktycznie bezpłatne (o ile minimalny okres studiów nie został przekroczony o więcej niż dwa semestry), to życie w Austrii jest drogie. Należy zatem najpierw zapoznać się z kosztami i dostępnymi programami stypendialnymi, a potem zapoznać z wszystkimi informacjami na stronie internetowej uczelni.

Więcej informacji na temat studiów w Europie znajdziesz na stronie theswanschool.edu.pl.