Szwecja – system edukacyjny

Dzisiaj przyjrzyjmy się naszym sąsiadom z północy – Szwecji. Jak wygląda system edukacji w Szwecji? Czy koszty studiowania w tym skandynawskim kraju są bardzo duże i kiedy należy składać dokumenty aplikacyjne na studia? Najważniejsze informacje na ten temat poniżej.

W Szwecji znajduje się blisko 50 uniwersytetów z językiem wykładowym szwedzkim lub angielskim, a sama Szwecja jest słynna z tego, że kierunki akademickie są ściśle dopasowane do wymagań pracodawców. Najwięcej informacji na temat studiowania w Szwecji znajdziecie na www.studyinsweden.se.

Pierwsza różnica z systemem edukacji w Polsce polega na tym, że rok szkolny zaczyna się w Szwecji w połowie sierpnia, semestr jesienny trwa do połowy stycznia, a letni – do początków czerwca. Studenci sami wybierają sobie większość przedmiotów, których będą się uczyć – tylko niewielka ich ilość jest obowiązkowa.

Nauka w szkole wyższej w Szwecji podzielona jest na trzy etapy:

  1. dwuletnie studia I stopnia zakończone egzaminem högskoleexameen lub równoważne polskiemu licencjatowi trzyletnie studia kończące się tytułem kandidatexamen,
  2. po trzyletnich studiach I stopnia – studia II stopnia roczne lub dwuletnie, kończące się zdobyciem tytułu magistra (masterexamen – Degree of Master),
  3. studia III stopnia – polski odpowiednik studiów doktoranckich (zwany jednak w Szwecji Degree of Licentiate – licentiatexamen). Uzyskanie tytułu doktora (Degree of Doctor – PhD, doktorsexamen) jest możliwe dopiero po ukończeniu studiów czteroletnich.

Jeżeli chodzi o wymogi formalne, aby aplikować na studia I stopnia wystarczy zdana matura, na studia magisterskie – licencjat. Jak we wszystkich pozostałych krajach Europy, przyszli studenci muszą wykazać się również znajomością języka wykładowego. W przypadku wykładowego języka szwedzkiego wymagany jest certyfikat TISUS (Test in Swedish for University Studies). Uczelnie szwedzkie oferują jednak również bardzo szeroką ofertę kierunków (ponad 600) z wykładowym językiem angielskim. W tym przypadku wymagany jest jeden z następujących certyfikatów: TOEFL, IELTS – z wynikiem 5.0-6.0, lub MELAB z wynikiem 85-90 punktów.

Rekrutacja na studia jest scentralizowana – wszystkie aplikacje składa się poprzez stronę www.studera.nu. Tylko wybrane uczelnie (tam, gdzie kandydatów jest więcej niż miejsc) przeprowadzają dodatkowo konkursy świadectw czy rozmowy kwalifikacyjne. Terminy składania aplikacji uzależnione są od uczelni i kierunku, na jakim chcesz studiować. Jednak w większości przypadków aplikacje na semestr jesienny należy składać do połowy kwietnia, a na semestr wiosenny – do połowy października.

Aby studiować w Szwecji wystarczy paszport lub dowód osobisty. Jednak należy pamiętać, że przebywanie w Szwecji powyżej 90 dni wymaga uzyskania potwierdzenia studenckiego prawa pobytu w Biurze Migracyjnym. Tamtejsi urzędnicy Cię również poprosić o potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych. Zazwyczaj jest to jednak tylko formalność.

Jeżeli chodzi o koszty – studia w Szwecji są bezpłatne. Miesięczny koszt utrzymania to około 7 500 koron szwedzkich (około 3 000 zł). Najwyższe koszty dotyczą wyżywienia (ok. 2 000 koron), mieszkanie (3- 3 500 koron), transport i media (ok. 1 000 koron). Jednocześnie w Szwecji można ze względną łatwością znaleźć pracę – choćby poprzez stronę www.jobline.se.

Top 5 szwedzkich uczelni wyższych według rankingu U-Multirank z maja 2014 r. to:

1. Goteborgs Universitet
2. Chalmers Tekniska Högskola AB
3. Linkopings Universitet
4. Kungliga Tekniska Högskolan
5. Karolinska Institutet

I ostatnia, acz ważna rzecz, studia w Szwecji są naprawdę wymagające, a ściąganie czy plagiat są absolutnie niedopuszczalne…