Wsparcie i stypendia w Polsce dla uczniów z IB

Group of happy studentsZanim zdecydujesz się na maturę międzynarodową, warto zapoznać się nie tylko ze szczegółami dotyczącymi uczelni, na które możesz się dostać, ale również ze szczegółami dotyczącymi możliwości otrzymania stypendiów, czy też uczestnictwa w programie praktyk i staży, w którym możesz uczestniczyć.

Prawdą jest, że trudno jest znaleźć specjalnie dedykowane programy wsparcia jedynie dla absolwentów IB, ale jeżeli dobrze poszukać, znajdziemy z łatwością mnóstwo programów wspierających studentów studiujących w języku obcym, do czego idealnie przygotowuje program matury IB.

Zacznijmy od licznych programów oferowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które posiada nawet specjalnie dedykowane Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Z najważniejszych programów, które zasługują na zainteresowanie, warto wymienić:

  • program Diamentowy Grant – wspierający kwotą do 200 tysięcy wybitnych studentów kraju,
  • program Generacja Przyszłości – dla studentów z bardzo dobrą znajomością języka obcego, wspierający kwotą do 500 tysięcy złotych udział w międzynarodowych konkursach i projektach,
  • program Iuventus Plus – dla młodych naukowców, autorów tekstów w międzynarodowych periodykach,
  • czy Fundacja Fulbrighta – zapewniająca wsparcie do 30 tysięcy dolarów kształcenia na studiach.

Oprócz wsparcia finansowego, o którym mowa powyżej, studenci IB mogą liczyć na udział w międzynarodowych programach wymiany międzyuczelnianej (jak np. Erasmum Mundus, czy Erasmus, z których skorzystało już 2,3 miliona studentów w Europie), czy stażach w międzynarodowych instytucjach badawczych (jak np. staże w Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej – Joint Research Centre).

Warto zwrócić również uwagę również na system doradztwa stypendialnego, np. Skrzydlate Studia, posiadające w swojej ofercie stypendia badawcze dla obywateli Polski, studiujących w językach obcych.

Już jednak w trakcie programu matury IB można uczestniczyć w licznych programach, konferencjach i seminariach międzynarodowych, jak np. CLima – konferencji klimatycznej dla liderów ze szkoły IB.

Jak zatem widać, jest z czego wybierać – przy podjęciu decyzji weź pod uwagę również kwestie dotyczące powyższych możliwości rozwoju na studiach.